Roic là gì? Ý nghĩa và công thức tính Roic

Dựa vào chỉ số tài chính là cách phân biệt giữa các công ty. Đối với một công ty thì chỉ số thu nhập rất quan trọng, nhưng ý nghĩa của thông số này được hiểu ra sao? Roic là gì? Hãy tìm hiểu các thông tin quan trọng được chia sẻ dưới đây.

Roic là gì? Công thức tính Roic

Roic là Return on Invested Capital, có nghĩa là chỉ số thu nhập trên vốn đầu tư. Đây là chỉ số đánh giá khả năng lợi nhuận trên vốn đầu tư, bất kể là vốn cổ đông hay vay vốn của doanh nghiệp.

Công thức tính Roic như sau:

Roic = Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư

Trong đó, vốn đầu tư bao gồm: Vốn chủ sở hữu, vốn vay ngắn hạn và vốn vay dài hạn trừ đi tiền mặt.

Roic là chỉ số đánh giá khả năng sinh lời đơn thuần mà không cần xem xét đến yếu tố nguồn vốn đầu tư là đi vay hay có sẵn. Khi nhìn vào các báo cáo cuối kỳ của chỉ số này cho nhà đầu tư thấy được lợi nhuận thu được so với vốn đầu tư thể hiện trên bảng cân đối kế toán.

Ví dụ, khi đầu tư vào doanh nghiệp có vốn là 100 triệu, trong đó, chỉ số Roic là 10%. Điều đó cho thấy bạn sẽ thu về 10 triệu lợi nhuận trên tổng số vốn đầu tư 100 triệu.

Chỉ số Roic tốt là bao nhiêu?

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ số tài chính thể hiện việc điều hành. Vì vậy, Roic nên bằng hoặc lớn hơn 10% , nhưng quan trọng nhất là chỉ số cần tiếp tục tăng lên qua các năm. Khi Roic được giữ vững hoặc tăng lên qua các năm thì thể hiện doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt.

Trái lại, khi Roic giảm, điều này thể hiện người quản lý của doanh nghiệp đang tái đầu tư các khoản lợi nhuận hàng năm càng kém hiệu quả so với các năm.

Ý nghĩa của chỉ số Roic

Roic là chỉ số có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư, cụ thể với những lợi ích như sau:

Cho thấy giá trị của doanh nghiệp tăng hay giảm, ví dụ như doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để tăng trưởng kinh doanh, nhưng khoản lãi hàng năm cần thanh toán cao hơn mức lợi nhuận thu về. Điều này cho thấy giá trị của doanh nghiệp bị giảm.

Roic là thước đo giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị to lớn, ví dụ khi 2 công ty cùng bỏ ra tiền vốn ngang nhau, mức lợi nhuận thu về để tái đầu tư như nhau, nhưng chỉ số Roic khác nhau. Nếu công ty nào có mức Roic lớn hơn thì sẽ tạo ra lợi nhuận EBIT lớn hơn. Do đó, để có thể gia tăng mức độ tăng trưởng thì cần tăng khoản đầu tư.

Chỉ số Roic còn giúp đánh giá được mức độ quản lý của doanh nghiệp. Bởi công ty có chỉ số Roic là những công ty đang chi trả dòng tiền bằng cổ tức thay cho việc tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh. Vấn đề này cho thấy công ty không có cơ hội nào để đầu tư trong dài hạn. Điều đó thể hiện sự quản lý yếu kém của doanh nghiệp.

Lợi ích của chỉ số Roic

Chỉ số thu nhập trên vốn đầu tư là một số liệu quan trọng vì được dùng để đo lường hiệu quả sử dụng. Bên cạnh đó, điều này còn cho thấy phân bổ vốn của doanh nghiệp, phản ánh tính hiệu quả trong hoạt động của nhà lãnh đạo.

So sánh Roic với vốn WACC sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra bức tranh toàn cảnh về chất lượng và hiệu quả. Theo đó, số liệu này ổn định và cao hơn mức trung bình trong quá khứ cho thấy bạn đã tạo dựng một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của mình. Đặc biệt là còn tăng khả năng tăng trưởng đều đặn trong tương lai.

Như vậy, Roic là thước đo quan trọng mà các nhà đầu tư cần xem xét trong việc tiềm các cổ phiếu có chất lượng. Tuy nhiên, việc đưa ra đầu tư cần nhiều yếu tố quyết định khác nhau chứ không hẳn dựa trên chỉ số Roic.

Với những thông tin nêu trên, hi vọng các bạn đã hiểu rõ Roic là gì. Nhờ vào đó, hãy xem xét giá trị này khi tham gia bất kỳ đầu tư nào, tương tự các nhà kinh doanh cũng cần gia tăng các khoản chi phí để tăng trưởng khi cần.