Accrued expense là gì? Phương pháp kế toán chi phí dồn tích

Trong lĩnh vực kế toán, chúng ta thường biết đến Accrued expense là một thuật ngữ dùng để chỉ những khoản chi phí được chi trả. Nhưng cụ thể Accrued expense là gì? Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của khái niệm này trong phần trình bày sau.

Accrued expense là gì?

Accrued expense trong tiếng Anh có nghĩa là chi phí dồn tích. Đây là thuật ngữ kế toán được dùng để tính các khoản chi phí được ghi trên sổ sách trước khi được chi trả và được tính trong kỳ kế toán mà chi phí phát sinh. Ý nghĩa của chi phí dồn tích là nghĩa vụ thanh toán của công ty trong tương lai nên được ghi nhận vào tài khoản bên nợ trong bảng cân đối kế toán.

Chi phí dồn tích được ước tính và thường thay đổi sau khi nhà cung cấp gửi hóa đơn. Mục thể hiện khoản nợ tạm thời sẽ chuyển đến mục khác khi hóa đơn được thanh toán. Ví dụ, công ty A tới kỳ phát sinh tiền điện trong kỳ và đã được thanh toán, nhưng đến ngày lập báo cáo tài chính thì chưa nhận được hóa đơn. Vì vậy, khoản phí này thông thường được ghi vào mục chi phí trả trước.

Các dạng của chi phí dồn tích

Chi phí dồn tích thể hiện rõ nhất ở các công ty mua bán hàng hóa từ người bán nhưng chưa nhận được hóa đơn. Bên cạnh đó, chi phí dồn tích còn bao gồm các khoản thanh toán như trả lãi cho các khoản nợ, chi phí đóng thuế, phí bảo hiểm của các loại hàng hóa, dịch vụ…

Ngoài ra, lương thưởng của nhân viên cũng được hạch toán khi đến kỳ nhưng việc thanh toán thường diễn ra sau đó. Như vậy, tất cả các loại chi phí kể trên đều phát sinh nhưng chưa nhận được hóa đơn hay việc thanh toán nào diễn ra thật sự ngay tại thời điểm đó.

Điều này cho thấy, chi phí dồn tích trái ngược với chi phí trả trước. Theo đó, chi phí trả trước sẽ được thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trước và được giao, sử dụng diễn ra sau đó. Đồng thời chi phí trả trước được ghi vào bảng cân đối kế toán vào phần tài sản, còn chi phí dồn tích lại được ghi bên phần nợ.

Chi phí trả trước gần giống như khoản nợ phải trả bởi cả 2 đều nợ, nhưng thực chất giữa 2 khái niệm này có điểm khác nhau. Chi phí trả trước biểu thị những khoản chi phí đã trả nhưng chưa nhận được hóa đơn. Nhưng khoản nợ phải trả phát sinh trong những trường hợp như đã mua và chưa trả tiền nhưng người bán vẫn xuất hóa đơn.

Phương pháp kế toán chi phí dồn tích

Các khoản chi phí tạm thời được thống kê bằng phương pháp kế toán phát sinh. Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng, phương pháp kế toán phát sinh là để hạch toán cho những khoản mục được thanh toán nhưng chưa được nhận hóa đơn.

Đặc điểm của phương pháp kế toán phát sinh là chi phí được ghi nhận khi phát sinh ngay cả khi được thanh toán hay chưa. Tuy nhiên, trong trường hợp chi phí lớn, các doanh nghiệp sẽ không ghi nhận chi phí dồn tích bởi các công việc liên quan đến hạch toán yêu cầu nhiều công việc khác nhau liên quan đến ghi nhận sổ sách.

Mặc dù, phương pháp kế toán đòi hỏi yêu cầu về nhân công để ghi nhận thông tin nhiều, nhưng đây lại là một phương pháp giúp ước lượng chính xác các giao dịch và sự kiện trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Đặc biệt, đây còn là cơ sở để người xem có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty, dự đoán được tương lai.

Thông thường để tăng độ chính xác cao, công ty cần phải huy động một lượng lớn nhân viên để thực hiện kết hợp các phương pháp kế toán.

So với phương pháp kế toán phát sinh, phương pháp kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận những giao dịch và sự kiện sau khi đã được thanh toán. Nhưng phương pháp này sẽ dẫn đến việc ghi nhận lợi nhuận quá cao hoặc quá thấp.

Bài viết đã phân tích Accrued expense là gì, qua đó hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý. Hầu hết bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần tính chi phí dồn tích để quản lý các chi phí, dự đoán chính xác tình hình tài chính.